Vedic Art

Vedic Art

Vedic Art grundades av Curt Källman och bygger på 17 principer som härstammar från den indiska kulturen där Veda betyder kunskap. Vedic Art betyder alltså kunskapen om konsten. 
Principerna i Vedic Art underlättar skaparprocessen och används för att väcka upp den inre kunskapen och kreativiteten som finns i oss alla från det att vi föds.

När man introduceras till de 17 principerna startar en kreativ process för att skapa balans, öppna upp seendet och våga vara. Det gäller inte bara inom konsten utan det är applicerbart på livet som helhet.

Genom några enkla övningar dämpas aktiviteten i den vänstra hjärnhalvan, där intellektet dominerar, till förmån för den högra hjärnhalvan som styr all kreativitet. Var och en utgår från sig själv. Inga förkunskaper krävs och du behöver inte ha någon erfarenhet av att måla.

Läs mer på: www.vedicart.com