Inspirativ målning

Inspirativ målning

Metoden Inspirativ målning är framtagen och utvecklad av Ingrid Krianon. Man släpper alla krav på prestation och låter kreativiteten flöda, för att komma i kontakt med sitt sanna jag. Det är en form av meditation, som gör att du kan släppa begränsningar och blockeringar och på så sätt känna en inre frihet.

Att måla Inspirativt, är ett frigörande sätt att utrycka sig med färg, form och rörelse. I Inspirativ målning är det inte resultatet som är målet, utan det är möjligheten att ge uttryck för sin kreativitet. Alla krav på prestation släpps och det är då man kan komma i kontakt med sitt rätta jag. Inga förkunskaper krävs för att måla Inspirativ målning. Alla kan göra det. I målningen går man in i den egna skapelseprocessen som finns naturligt i oss alla, och följer där processens gång.

Läs mer på: www.ingridkrianon-jonankerholm.nu/Inspirativmaln